Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

niemniej
0048 c58d 500
Reposted fromsofeminist sofeminist viaschottladen schottladen
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple vianaelienn naelienn
niemniej
Reposted frompffft pffft viagiepe2 giepe2

November 10 2018

niemniej
4192 02dd 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasstefania sstefania
niemniej
Reposted fromFlau Flau viafallendebil fallendebil
niemniej
4994 1ced 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
niemniej
4202 1150 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik

November 09 2018

niemniej
3373 c16c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viastrzepy strzepy

November 08 2018

niemniej
1882 f3f8 500
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
niemniej
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niemniej
3621 7f71 500
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik

November 07 2018

niemniej
9848 ebdd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz
niemniej
1777 db04 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
niemniej
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
niemniej

November 05 2018

niemniej
7279 098a

November 01 2018

niemniej
9810 9861 500
naoko takeuchi likes fashion biggest names
niemniej
7110 064e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaatranta atranta

October 31 2018

niemniej
niemniej
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl