Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

niemniej
5506 7798 500
Reposted fromzciach zciach viasoba soba

October 19 2018

niemniej
7474 a6ce 500
Reposted fromSzczurek Szczurek

October 18 2018

niemniej
5736 08d5 500
Reposted fromffelicity ffelicity viajarlaxle jarlaxle
niemniej
4164 7a41 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viathauturien thauturien
niemniej

October 17 2018

niemniej
2532 1185
niemniej
4438 f0fd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazEveR zEveR

October 16 2018

niemniej
3126 061f 500
Oddam Kocięta w dobre ręce. Edited: Warszawa i okolice.
9 października podrzucono mi na podwórko dwie 7-8 tygodniowe kotki. Zdrowe, pomimo tego, że szara musiała chwilę bronić się przed psem. Dzisiaj były u weterynarza na pierwszym odrobaczaniu, jeszcze nieszczepione i niesterylizowane.
Obydwie jedzą samodzielnie, korzystają z kuwety, są wyjątkowo chętne na zabawy i kontaktowe. "Czarna" jest odważniejsza od siostry i pierwsza w próbowaniu nowych zabaw czy w zdobywaniu nowych terenów. "Szara" wiernie jej towarzyszy, chociaż ma spokojniejsze usposobienie. Nadal trochę nieufnie podchodzi do człowieka, dziś jeszcze nie mruczała jak siostra. Kotki razem jedzą, śpią, bawią się, fajnie by było gdyby ktoś przygarnął obydwie. Chociaż to może zbyt wygórowane marzenie.
Gdyby ktoś był chętny. Proszę o kontakt.
Reposted fromPoranny Poranny viapomsa pomsa

October 14 2018

niemniej
9756 1c6a

October 13 2018

niemniej
Reposted frompffft pffft viaszpaqus szpaqus
niemniej
7065 936f 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober

October 12 2018

niemniej
2006 26ed 500
Reposted fromwentyl wentyl viabanadona banadona

October 11 2018

niemniej
9555 6595 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajok jok
niemniej
1929 9524 500
niemniej
1793 037c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viazupamarzen zupamarzen

October 10 2018

niemniej
niemniej
9622 d647 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanabee anabee

October 09 2018

niemniej


No Hope
Reposted frombootlegs bootlegs viawartimenovelty wartimenovelty

October 08 2018

niemniej
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viapomoor pomoor

October 07 2018

niemniej
7745 fa80 500
Reposted fromstroschek stroschek viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl