Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

niemniej
0984 1a11 500
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viametanoize metanoize
niemniej
Reposted fromkrzysk krzysk viaID ID

October 26 2018

niemniej
Reposted fromDennkost Dennkost viapesymista pesymista
niemniej
2668 e966 500
Reposted fromthetemple thetemple viahepi hepi
niemniej
1779 8139 500
Reposted fromstroschek stroschek viawujcioBat wujcioBat

October 25 2018

niemniej

October 22 2018

niemniej
Meanwhile in Finland (full length!)
Reposted fromtgs tgs viapsychedelix psychedelix

October 21 2018

niemniej
4666 84a0
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viajanealicejones janealicejones

October 20 2018

niemniej
5506 7798 500
Reposted fromzciach zciach viasoba soba

October 19 2018

niemniej
7474 a6ce 500
Reposted fromSzczurek Szczurek

October 18 2018

niemniej
5736 08d5 500
Reposted fromffelicity ffelicity viajarlaxle jarlaxle
niemniej
4164 7a41 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viathauturien thauturien
niemniej

October 17 2018

niemniej
2532 1185
niemniej
4438 f0fd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazEveR zEveR

October 16 2018

niemniej
3126 061f 500
Oddam Kocięta w dobre ręce. Edited: Warszawa i okolice.
9 października podrzucono mi na podwórko dwie 7-8 tygodniowe kotki. Zdrowe, pomimo tego, że szara musiała chwilę bronić się przed psem. Dzisiaj były u weterynarza na pierwszym odrobaczaniu, jeszcze nieszczepione i niesterylizowane.
Obydwie jedzą samodzielnie, korzystają z kuwety, są wyjątkowo chętne na zabawy i kontaktowe. "Czarna" jest odważniejsza od siostry i pierwsza w próbowaniu nowych zabaw czy w zdobywaniu nowych terenów. "Szara" wiernie jej towarzyszy, chociaż ma spokojniejsze usposobienie. Nadal trochę nieufnie podchodzi do człowieka, dziś jeszcze nie mruczała jak siostra. Kotki razem jedzą, śpią, bawią się, fajnie by było gdyby ktoś przygarnął obydwie. Chociaż to może zbyt wygórowane marzenie.
Gdyby ktoś był chętny. Proszę o kontakt.
Reposted fromPoranny Poranny viapomsa pomsa

October 14 2018

niemniej
9756 1c6a

October 13 2018

niemniej
Reposted frompffft pffft viaszpaqus szpaqus
niemniej
7065 936f 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober

October 12 2018

niemniej
2006 26ed 500
Reposted fromwentyl wentyl viabanadona banadona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl